Prof.Dr.
Fatih
SAVAŞAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye


Kitaplar

Uluslararası Kitaplar :
1 Savaşan, Fatih "The Hidden Economy, Estimation, the Link with Corruption and Dynamic Effects" ,VDM(Verlag Dr Müller), , 2009 ,
2 Balcı, Asım, Fatih Savasan, Ozlem Ozkivrak "Public Economics, Public Management and Public Policy, Volume 3: Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences" ,SoSReS, , 2009 ,
3 Balcı, Asım, Coskun C. Aktan, Fatih Savasan "Turkey in Transition, Politics, Economics, and Society, Volume 4: Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences" ,SoSReS, , 2009 ,
4 Aktan, Coskun C., Fatih Savasan "Studies in Economics- Theory & Policy, Papers on Economic Growth, Environmental Economics, Labor Economics, Public Finance, International Economics, Social Choice and Game Theory" ,SoSReS, , 2008 ,
Ulusal Kitaplar :
1 Savaşan, Fatih "İki Başarısızlık Arasında Kamu Ekonomisi" ,Trabzon: Celepler Matbaası, , 2012 ,
2 Fatih Savaşan "Vergilemede Adalet (Vergi Teorisi)" ,Anadolu Üniversitesi AÖF, , 2012 ,
3 Fatih Savaşan "Vergileme ve Ekonomik Etkinlik (Vergi Teorisi)" ,Anadolu Üniversitesi AÖF, , 2012 ,
4 Savaşan, Fatih "“2000′li Yıllarda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Trendleri”, Türkiye’de Ekonomi ve Sosyal Politikalar, Edt. Erdal Tanas Karagöl, Meydan Yayıncılık, İstanbul, ss.111-151" ,, , 2011 ,
5 Savaşan, Fatih "“2002: Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith”, Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi" ,İTO Yayınları, 2010-50, 2010 ,
6 Savaşan, Fatih "Uluslararası Göç, Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkileri" ,Ankara: Gazi Kitabevi, , 2007 ,
7 Savaşan, Fatih ve Şenol Duman "“G7/G8: Zirve Yoluyla Bir Uluslararası Platform”, Uluslararası Örgütler ve Türkiye" ,Konya: Çizgi Kitabevi, , 2006 ,
8 Savaşan, Fatih ""Kayıtdışı Ekonomi ve Kalkınma", İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü" ,Bursa: Ekin Kitabevi, , 2005 ,
9 Savaşan, Fatih "Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Saklı ve İnformal Ekonomiler", Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar" ,Seçkin, , 2005 ,
Ders Notu veya Uzaktan Eğitim Ders Notu Yazarlığı :
1 Fatih Savaşan "Vergi Teorisi ve Politikası" ,Sakarya Üniversitesi, , 2012 ,
2 Fatih Savaşan "Kamu Kesimi Ekonomisi" ,Sakarya Üniversitesi, , 2012 ,